Reisdocumenten, verzekeringen, Garanties en Opzegvergoedingen

Reisdocumenten, Verzekeringen, Garanties en Opzegvergoedingen

Reisdocumenten

Visum

Zowel voor Oeganda als voor Tanzania heb je een toeristenvisum nodig. Voor Oeganda dien je dit visum op voorhand online aan te kopen. Voor Tanzania kan dit zowel ter plaatse op de luchthaven aangekocht worden als op voorhand online.  Momenteel bedraagt de aankoop van een visum $50 per persoon voor beide landen. Het nadeel van de aankoop in de luchthaven is dat je soms wel wat moet aanschuiven om je visum te bemachtigen. Met de goedkeuringsmail die je na de online aankoop ontvangt kan je bij aankomst je paspoort laten afstempelen. Let wel op: de online aanvragen dienen meer dan 2 weken op voorhand aangevraagd te worden. Indien de aanvraag minder dan 2 weken op voorhand gebeurt kan het zijn dat de gegevens niet tijdig verwerkt worden en dat je ter plaatse opnieuw een visum moet betalen. Let eveneens op voor frauduleuze websites voor online-aanvragen van een visum. Ze zien er exact hetzelfde uit en er wordt op identiek dezelfde wijze achter je gegevens gevraagd als bij de officiële websites. Het verschil is dat het websiteadres van de frauduleuze websites eindigt op .com in plaats van op .go.ug voor Oeganda of op .go.tz voor Tanzania. Vraag dus nooit je visum aan via een .com adres. Hier volgt de enige correcte link voor de aanvraag van je visum: https://visas.immigration.go.ug voor Oeganda en https://eservices.immigration.go.tz/visa/ voor Tanzania.

Bij de online aanvraag wordt er gevraagd naar je ontvanger/host. Wij kunnen je de naam en het telefoonnummer van de gids meedelen. Als verblijfsplaats vermeld je de eerste accommodatie (ook indien je een rondrit maakt).

Internationaal Paspoort

Via de dienst Bevolking van je gemeente kan je je aanvraag doen van je internationaal paspoort. Je moet beschikken over een geldige pasfoto (gemaakt door een fotograaf). De geldigheidsduur bedraagt 7 jaar. Bij de gewone procedure zit er tussen de aanvraag en de aflevering ongeveer 10 dagen. Je kan ook mits een opleg een spoedprocedure aanvragen (24u) of een superdringende procedure (4,5u). De normale procedure bedraagt € 85. Let wel op: je paspoort moet bij terugkeer nog 6 maanden geldig zijn.

Verzekeringen

Indien je wenst kan je een annulatieverzekering nemen via een verzekeringsmaatschappij. Ook kan je, indien gewenst een verzekering nemen tegen verlies en/of diefstal van bagage. Indien je je wil verzekeren voor repatriëring of beroep wil kunnen doen op de service van de Flying Doctors laat het ons dan weten. In geval van hoogdringende medische hulp kunnen zij je dringende medische assistentie bieden eender waar je je bevindt en brengen ze je naar het beste kortbij gelegen hospitaal. In geval je één van deze verzekeringen wenst, brengen we je in contact met een verzekeringsagent die dat voor jou kan regelen.

Garanties

Wij zijn lid van het Garantiefonds Reizen. Dit houdt in dat uw reisgeld veilig is. Het Garantiefonds Reizen is een verzekeringsmaatschappij die een verzekering tegen financieel onvermogen aanbiedt voor reisorganisatoren, doorverkopers of reisbureaus. Running Wild Travels heeft zo een verzekering afgesloten door lid te worden van GFG®. Als reiziger ben je dus beschermd tegen faillissement van je reisorganisator. Je vindt je al je garanties en financiële zekerheden terug op https://www.gfg.be/nl-be/home/

Opzegvergoedingen

Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten: Artikel 29: De reiziger kan ten allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging van de pakketreisovereenkomst door de reiziger uit hoofde van dit artikel kan hij worden verplicht tot betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding aan de organisator. Gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

De opzegvergoedingen zijn door Running Wild Travels als volgt bepaald:

  • 0-60 dagen:  opzegvergoeding = totale reissom
  • 60-120 dagen : opzegvergoeding = 70% van de reissom
  • >120 dagen: opzegvergoeding= 30% van de reissom

Plan een gesprek in

%d bloggers liken dit: